Cảm giác hiện đại & đổi mới

Xây dựng bản sắc để phù hợp với phong cách thanh lịch và cổ điển của nơi này và truyền tải thông điệp về dịch vụ khách hàng cao cấp.